Hyvä Tietää

Hyvä Tietää

Mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on hyvä huomioida, että kohde on mahdollisimman hyvin valmisteltu ja turhat haittatekijät on eliminoitu. Mitä paremmassa kunnossa kohde on sitä varmemmin vältytään turhilta murheilta.Muista nämä!

Valot

plvalo

Hyvä valaistus pitäisi olla itsestään selvyys, kun tehdään paljon tarkkuutta vaativaa lattiavalua. Hyvässä valaistuksessa on helppo työskennellä ja lattiamiesten on helppo seurata omaa työjälkeään valun edetessä. Valaistusta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että valetaan lattiaa, eli jaloilla seisovat työmaa valaisimet eivät oikein toimi, ja niitä ei myöskään ruveta siirtelemään edes takaisin. Eli valot hyvin kiinni kattoon JOKAISEEN tilaan ja isoihin tiloihin on hyvä laittaa useampi valaistus. Ja mitään hirveän pieniä valoja, ei kannata laittaa, vaan iso tehoisia, mielellään 1000W valaisimia, niin valaistus on ainakin riittävä ja siitä valu ei jää kiinni. Kannattaa myös muistaa vetää kaikki johdot ja roikat seiniä pitkin, niin, ettei ne roiku missään kohtaa tiellä. Hyvin suunniteltu valaistus on helppo myös sammuttaa valun päätettyä vetämällä töpselit ULKOpuolella irti.

Korot

pllazer

Yksi tärkeimmistä asioista koko lattian valamisessa on tuleva lattia korko. Valukorkohan pitäisi olla jo kuvissa ennalta määrätty ja pohjatyöt pitäisi olla tehty sen mukaan. Käytämme yleisesti standardiksi hyväksyttyä 1 metrin korkoa, eli säädämme laserin ja 1 metrin korkokepin ennalta määrätystä lähtökorosta ja käymme sillä valukohteen läpi ennen valun aloittamista, tässä kohtaa on helppo tarkastaa, että lattia verkot, lattia lämmitys ja putket on varmasti pari senttiä alle tulevan valupinnan. Jos jostain syystä joistain kohdista verkko tai putket tai piuhat ovat niin sanotusti kovat, eli ylempänä kuin toivottu lattiapinta, voidaan katsoa, saako niitä jollain vielä korjattua alaspäin esimerkiksi korotusnappuloita siirtämällä, tai mahdollisesti valukorkoa hieman nostamalla. Tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon, ei kuitenkaan kannata luottaa, koska määräviä tekijöitä ovat myös ikkuna ja oviaukot, joiden korkeus myös sanelee, kuinka korkealle valupinta saa enintään nousta.

Yksi eniten lattiantekijää helpottavia hommia onkin, jos kohteeseen on ennalta ritsattu 1 metrin korkoviiva kiertämään jokaisen huoneen jokaiseen seinään tai laitettu korkomerkit jokaiseen nurkkaan ja pitkille seinustoille enintään 3 metrin välein. Tämä nopeuttaa työntekoa, kun lattiamiesten ei tarvitse siirrellä laseria montaa kertaa, esim WC-tiloihin ja ottaa korkoja erikseen. Tällä taas saadaan betoniautot pois pihasta nopeammin, ja asiakas säästää.

Lämpö

pllampo

Suomi on tunnettu pitkistä viileistä jaksoistaan ja lämpö on erittäin tärkeä elementti valuprosessissa. Kesäisin saattaa olla välillä sen verran lämminta, että lisä lämmitystä ei tarvitse, mutta monesti toiveena on se, että valukohteen lämpötila pidetään +15 asteessa, tämä antaa valumiehille hyvät työskentely lämpötilan ja kun kohteessa on kunnon lämpöpuhallin, saadaan myös kostea ilma kiertämään ja kuivumaan. Tämä taas antaa edellytyksen hyvälle kuivumiselle ja paremmalle liippaus jäljelle, kun betonin pinnalla ei lainehdi sentti tolkulla vettä. Puhaltimet on hyvä sijoittaa siten, että ne ovat tietenkin poissa lattialta ja ne eivät osoita aivan suoraan betonia kohti. Talvipakkasella betoni saattaa jäätyä, joten oven edustojen suojaamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Myös Mastertop tms. pinnotteiden vaatimus valussa on n. +15C.

nappulointi

plnappula

Nykyään lattiavaluun tulevat verkot yleensä nappuloidaan ylös muovisilla nappuloilla. Usein törmätään tilanteeseen, jossa johtuen pohjien epätasaisuudesta tai liian pienistä työvaroista ovat esimerkiksi lattialämmityksen putket kovana. Tilanne on usein vesikiertoisten, verkkojen päällä olevien lattialämmitysjärjestelmien kiusana. Usein nämä pyrkivät nostamaan reunoilta verkkoja ylös, joten suosittelemme, että nappulata jätetään kokonaan pois puolen metrin matkalta seinistä ja niistä kohdista missä menee useita putkia jo alla ristiin rastiin.

reunanirroituskaista

plreuna

Reunanirroituskaistaa kannataa ja pitää käyttää. Se estää kosteuden pääsemisen seinä rakenteisiin ja kahitiili ja siporex seinissä se estää betonin liian nopean kuivumisen. Edellä mainituissa betonista irtoava kosteus imeytyy seinään todella nopeasti ja betoni kuivuu todella nopeasti. Tämä taas hankaloittaa liippaus vaiheessa reunojen tekemistä siistiksi. Reunanirroitus kaista kannattaa kiinnittää hyvin, joko liimata, niitata tai naulata lyhyillä välimatkoilla. Myös kaikki kulmat on hyvä leikata valmiiksi muotoon, näin saadaan varmistettua siisti ja tasainen valu joka kohtaan.

kaivot

plkaivo

Kun mietitään mihin korkoon kaivot ja kurasyöpöt tulisi laittaa on hyvä muistaa pari perus vinkkiä. Vanha hyvä sääntö on 1 metri ja 1 sentti kaatoa, eli jos kaivo sijatsee keskellä lattiaa ja matkaa seinille on 2 metriä tulisi kaivo asentaa 2cm alemmas tulevasta lattian pinnasta, mielummin kuitenkin, vaikka pikkuisen enemmän kuin liian vähän. Kaivojen ja kurasyöppöjen kiinnitys on myös tärkeää ja ne tulee joko ennalta valaa tai kiinnittää oikeaan korkoon ennen varsinaisen lattiavalun aloittamista. Tällä varmistetaan se, että kaivot eivät enää pääse liikkumaan ja korko muuttumaan valun aikana. Kaivoista on hyvä myös poistaa mukana toimitettavat ritilät ja tehdä suoja kanteen pieniä reikiä, jotta valusta nouseva vesi pääsee valumaan pois. Kurasyöpöt on myös hyvä suojata kunnolla.

suojaus

plsuojaus

Vaikka valumies tai pumppuauton kuljettaja kuinka yrittää ottaa betonia siististi pelkästään lattialle on mahdotonta välttyä roiskeilta seinillä ja ikkonoissa yms. Joten suojaukseen kannattaa myös uhrata aikaa, että tulevissa seinän tasoitus hommissa on helpompi aloittaa ja ikkunat ovat edelleen puhtaat. Vinkkinä kannattaa suojata seinät kauttaaltaan muovilla, samoin ikkunat ja ovet. Suojaus muovi kannattaa laittaa ENNEN reunanirroitus kaistaleen asennusta jolloin se jää tukevasti alapäästä valun alle, eikä rupea lepattamaan tai mene rullalle valun aikana. Tämä sama muovi voidaan valusta seuraavana päivänä sitten irroittaa ja käyttää lattian suojaamiseen (katso kohta jälkihoito).

lattialämmitys/sitominen

pllatlam

Lattialämmitys järjestelmiä on erilaisia, osassa tulee omat pannat joihin järjestelmä tulee tukevasti kiinni. Osa järjestelmistä on hyvin piilossa verkkojen alla. Järjestelmien sitominen verkkoihin kannattaa tehdä hyvin ja huolella. Suosituksina voidaan sanoa, että maksimissaan 20cm välein sähkölangat kiinni verkkoon ja kaikki lenkkien päät pitää sitoa hyvin. Tällä varmistetaan, ettei paineella pumpattava betoni pääse työntämään lankoja tai putkia, pahimmassa tapauksessa toisiinsa kiinni. Jos kiinnittämiseen käyttää nippusiteitä, kannattaa päät leikata sitä mukaa poikki, kun kiinnityksiä tekee, ei kannata tuudittautua siihen, että päät kääntämällä ne jäävät valun alle, betoni varmasti nostaa niitä pintaan ja pinnasta on taas haastavampi tehdä siistä.

pumpun paikka/pesu

plpumppu

Pumppuauto vaatii oman tilansa ja on hyvä ottaa huomioon, että auto pitää päästä petaamaan tukijalkojen varaan, eli mahdollisella pehmeällä alustalla olisi hyvä varautua esim. kakkosnelosilla. Pumpun perään jää aina jonkun verran tavaraa ja pumppu pestään siinä samalla. Tälle kannattaa jo ennalta katsoa hyvä paikka valmiiksi.

kulku

plkulku

Koska työmaat ovat yleensä hyvin vaiheessa ja tavaraa on ympäriinsä on kuitenkin hyvä pitää kulut oville puhtaana, varsinkin pimeään ja lumiseen aikaan, näin vältytään turhilta onnettomuuksilta. Samoin kulku olisi hyvä järjestää parista eri paikasta, eli jos ovia on käytössä niitä kannattaa pitää kulkukelpoisina. Näin lattiaryhmä pääsee tarkkailemaan betonin kuivumista muualtakin kuin lopetus oven kautta. Kaikki jo paikallaan olevat ovet ja ovien kynnykset on myös syytä suojata. Kynnykset saattavat joutua isollekin rasitukselle, johtuen painavasta betoniletkusta, eli kynnyksen päälle kannattaa harkita jotain irtonaista kotelon tekoa.

jälkihoito

pljalki

Lattian halkeamisia ja vääristymisiä vastaan pystytään vaikuttamaan aloittamalla tarvittava jälkihoito. Periaatteessa paras tapa on kastella lattia valun jälkeisenä päivänä kevyesti ja laittaa muovit lattian päälle. Muovi estää lattian liiallisen kuivumisen ja kosteus hoitaa lattiaa. Muovilla on hyvä pitää lattia kosteana, kun lattian kerran kevyesti kastellut. Muovi toimii myös hyvänä suojana tehtäessä seinän tasoituksia yms. Meiltä saa myös tarvittaessa jälkihoito- ja pölynsidonta-aineet.